ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI

Εργο: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργο No: EL/99/2/07120/PI/II.1.1.a/FPI

Εισαγωγή:

Οπως αναφέρεται και στον τίτλο, το έργο αυτό αφορούσε εκπαίδευση στις "Μετρήσεις Αξιολόγησης" (Benchmarking) για την αξιολόγηση, οργάνωση και εφαρμογή βελτιωμένων εκπαιδευτικών διαδικασιών. Οι "Μετρήσεις Αξιολόγησης" περιλαμβάνουν ένα σύνολο συστηματικών μεθόδων για την βελτίωση διαδικασιών, οι οποίες βασίζονται στις μετρήσεις, συγκρίσεις και αξιολογήσεις διαδικασιών, και στην παροχή ενός σχεδίου δράσης για την εφαρμογή των νέων προτεινόμενων μεθόδων.

Οι "Μετρήσεις Αξιολόγησης" μπορούν να εφαρμοσθούν για την αξιολόγηση και τον σχεδιασμό διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών διαδικασιών, με στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας επιχειρήσεων και οργανισμών (δημόσιων ή ιδιωτικών). Οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση της εκπαίδευσης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις θα πρέπει να μάθουν και να εφαρμόζουν τέτοιες μεθόδους, ώστε να τις χρησιμοποιούν για την αξιολόγηση, το σχεδιασμό, την οργάνωση και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται σημαντικά η αξιοποίηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων και γνώσεων στην παραγωγή και στην παροχή υπηρεσιών.

Κατά την διάρκεια έργου υλοποίηθηκαν 6 σεμινάρια των 130 ωρών. 3 σεμινάρια υλοποιήθηκαν στην Αθήνα-Ελλάδα από την εταιρεία ΑΝΤΕΡ ΕΠΕ, 2 σεμινάρια υλοποιήθηκαν στο Γκάμπροβο-Βουλγαρία από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Γκάμπροβο, και ένα σεμινάριο υλοποιήθηκε στη Μπρατισλάβα-Σλοβακία από την εταιρεία BIC GROUP s.r.o. Επίσης δραστηριότητες διάχυσης έλαβαν χώρα, οι οποίες αφορούσαν την παρουσίαση του έργου και των αποτελεσμάτων του.

Επόμενο

Επιστροφή στην κύρια ιστοσελίδα του έργου

Επιστροφή στην ιστοσελίδα της ΑΝΤΕΡ ΕΠΕ