ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI

Εργο: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ"

Εργο No: EL/99/2/07120/PI/II.1.1.a/FPI

Αποτελέσματα:

Εκτός από τα αποτελέσματα του έργου που αφορούν τα σεμινάρια που υλοποίηθηκαν και το εκπαιδευτικό υλικό, ένα σημαντικό έμμεσο αποτέλεσμα αφορά τη μεταφορά των μεθόδων των "Μετρήσεων Αξιολόγησης" (Benchmarking), συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων σχεδιασμού, αξιολόγησης και βελτίωσης της εκπαίδευσης στους οργανισμούς των εκπαιδευομένων και των συνεργαζόμενων με αυτούς φορέων.

 

Επίσης μέσα από δραστηριότητες διάχυσης, ο σκοπός του έργου, τα θεματά του, η μεθοδολογία υλοποίησης και τα αποτελέσματά του, παρουσιάστηκαν και διαδόθηκαν.

Τέτοιες δραστηριότητες διάχυσης ήταν:

- Παρουσίαση του έργου σε ημερίδες που αφορούσαν κυρίως συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση.

- Παρουσίαση φυλλαδίων σχετικών με το έργο σε συνέδρια.

- Δημόσιες ανακοινώσεις-αγγελίες για τον σκοπό του έργου και τα σεμινάριά του σε εθνικό επίπεδο.

- Δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας.

- Εφαρμογή των προτεινόμενων μεθοδολογιών στην πράξη για τον σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τη βελτίωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Κέντρα Επαγγεματικής Κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο.

 

Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι οι δραστηριότητες διάχυσης, που αφορούν μεθόδους βελτίωσης της εκπαίδευσης και που προτείνονται από το έργο, θα συνεχιστούν στο μέλλον και μετά το τέλος του έργου, διότι οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν μέρος της στρατηγικής όλων των εταίρων του έργου για την παροχή βελτιωμένων μεθόδων και υπηρεσιών εκπαίδευσης.

 

Επιστροφή στην κύρια ιστοσελίδα του έργου

Ιστοσελίδα του έργου στην Aγγλική γλώσσα (English version)

Επιστροφή στην ιστοσελίδα της ΑΝΤΕΡ ΕΠΕ