Εργαλεία του USHER 

Αυτή η σελίδα παρουσιάζει τα εργαλεία του  USHER που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον επισκέπτη του site.

Διαχείριση/Αναζήτηση Πληροφοριών

 Τα εργαλεία διαχείρισης Ερωτηματολογίων στο USHER

Το εργαλείο διαχείρισης Ερωτηματολογίων επιτρέπει σε ένα Σύμβουλο να σχεδιάσει Ερωτηματολόγια για τους πελάτες του. Οι πελάτες μπορεί να είναι καταγεγραμμένοι και τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων να καταχωρούνται. Τα καταχωρημένα αποτελέσματα μπορούν είτε να συγκριθούν  και αξιολογηθούν είτε να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή συμπεράσματων προς λήψη αποφάσεων.

Παρακάτω παρουσιάζονται δύο παραδείγματα ερωτηματολογίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία διαχείρισης πληροφοριών και ερωτηματολογίων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΑΝΤΕΡ Ε.Π.Ε. (www.anter.gr) στην ηλεκτρονική διεύθυνση anter@anter.gr που συμμετέχει στο έργο USHER.