Άλλες Πηγές Πληροφόρησης του USHER

Οι πηγές έχουν επιλεγεί με βάση τον υποστηρικτικό τους χαρακτήρα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προσπαθούν να βελτιώσουν την διαδικτυακή τους παρουσία και το ηλεκτρονικό επιχειρείν. 

Γενικές Πηγές:

USHER Βασικές Αναφορές:
(Μελέτες προερχόμενες από Περιφερειακούς Φορείς με περιεχόμενο σχετικό με το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στις περιφέρειες).

USHER Ερωτηματολόγια:

  • Ερωτηματολόγιο ετοιμότητας στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν - ερωτηματολόγιο του οποίου τα αποτελέσματα δίνουν την ευκαιρία σε Συμβούλους και Επιχειρηματίες να καταλάβουν αν μια επιχείρηση είναι έτοιμη να εισέλθει στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.
    Αν θέλετε μπορείτε να δείτε την ηλεκτρονική έκδοση καλώντας Interactive Online , ή να εκτυπώσετε αυτή καλώντας Word .doc.
  •  Ερωτηματολόγιο ικανότητας προσαρμογής στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν -  ερωτηματολόγιο του οποίου τα αποτελέσματα  δηλώνουν την ικανότητα προσαρμογής μιας επιχείρησης στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Βοηθά ταυτόχρονα τον επιχειρηματικό Σύμβουλο να βγάλει κάποια συμπεράσματα.
    Αν θέλετε μπορείτε να δείτε την ηλεκτρονική έκδοση καλώντας  Interactive Online , ή να εκτυπώσετε αυτή καλώντας  Word .doc.
  • Εκτίμηση στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν  - ένα ερωτηματολόγιο που διευκολύνει τους Συμβούλους να εκτιμήσουν  την δυνατότητα μιας επιχείρησης στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.  (WORD file).
  •  

  • Ανάγκες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών  - ένα ερωτηματολόγιο οδηγός που εστιάζει σε στοιχεία κλειδιά για τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.(WORD file).
  •  Έντυπο ελέγχου-αξιολόγησης σχετικά με τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών  - ένα έντυπο οδηγός  για  έλεγχο-αξιολόγηση ΜΜΕ  με σκοπό την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης. (WORD file).