Λίστα Πηγών Πληροφόρησης με θέματα σχετικά με το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Η λίστα Πληροφοριακών  Πηγών του USHER  είναι ιστοσελίδες με χρήσιμες πηγές σχετικά με το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν τόσο σε θέματα έρευνας όσο και σε θέματα ανάπτυξης.

  • Ευρωπαϊκοί και Περιφερειακοί  - διαδικτυακοί τόποι που υποστηρίζονται από Ευρωπαϊκούς, Εθνικούς και Περιφερειακούς Οργανισμούς, που προωθούν το ηλεκτρονικό εμπόριο. 
  • Εμπορικοί - διαδικτυακοί τόποι που υποστηρίζονται από εμπορικούς οργανισμούς.
  • Οργανισμοί  Υποστήριξης Επιχειρήσεων -διαδικτυακοί τόποι που βρίσκονται υπό την αιγίδα εμπορικών συνεταιρισμών και άλλων εμπορικών οργανισμών.
  • Νομικοί - διαδικτυακοί τόποι που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με κανόνες που θα έχουν ισχύ στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
  • Κατάλογοι - με προσανατολισμό το επιχειρείν και την έρευνα που στοχεύουν στην ποιοτική αναβάθμιση και στην επέκταση του e-business.
  • Περιπτώσεις, Οδηγοί, Δημοσιεύσεις - διαδικτυακοί τόποι με σημαντικές πηγές τόσο με μελέτες περιπτώσεων, όσο και με χρήσιμες οδηγίες και δημοσιεύσεις που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο.